top of page
244749339_116697290767034_8802005015313227808_n.jpeg

Algemene voorwaarden Purple START

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
 Daar waar gerefereerd wordt aan “Purple START” wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld, dit is Purple START (FUT.X vzw), tenzij anders vermeld. 

 

Betalingsvoorwaarden


Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld meteen, na het invullen van het inschrijvingsformulier over te schrijven via het betalingssysteem Mollie (Bancontact). Mochten wij uw betaling niet ontvangen zal de inschrijving niet worden geregistreerd. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Purple START besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen. 
 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 30 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos (met uitzondering van transactiekosten en administratiekosten die gemaakt werden bij de externe partij, deze kosten zijn variabel), hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 7 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken, bij medische redenen dient een verklaring van arts of kopie diagnose aangeleverd te worden.Annuleren kan alleen schriftelijk via e-mail naar info@purplestart.be. Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, dan neem a.u.b. contact op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als deelnemer.


 

Aansprakelijkheid en klachten

Purple START, de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. Deelnemers aan activiteiten van Purple START zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers. Klachten kunt u per e-mail richten aan info@purplestart.be
 

Gedragsregels


Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.


 

Verzuim en afgelasting


Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder 'Aansprakelijkheid' vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme (weers)omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de activiteit wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. 
Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald.  Purple START is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie. 

Accommodaties

Purple START streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal Purple START haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met douches, dit is echter geen garantie. 
 Overig


U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij via social media, e-mail en nieuwsbrief.Alle audio en/of visuele opnames door Purple START die ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Purple START. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Purple START het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Purple START. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan de directie van Purple START.

bottom of page